Danh mục

Vắng thi - Đăng ký thi ghép LTCQ

   Mô tả ngắn gọn: Khi có lịch thi, vì một số lý do chính đáng mà sinh viên không thể đi thi theo đúng lịch được nên làm vắng thi có phép và để tìm 1 lớp khác để thi kết thúc học phần ghép

Chi tiết: 

1. Chuẩn bị hồ sơ:

1.1. Đề nghị vắng thi:

 • Biểu mẫu Giấy đề nghị vắng thi của UEH (website Ban Đào tạo)

 • Minh chứng vắng thi đi kèm: 

+ Vắng thi vì lý do sức khỏe: Giấy xác nhận nằm viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh/Giấy xác nhận nghỉ bệnh hưởng BHYT của cơ quan khám chữa bệnh/bệnh viện

+ Vắng thi vì lý do gia đình:

 • Lễ kết hôn/đám cưới của anh chị em ruột: Thiệp mời kết hôn/đám cưới và bản sao sổ hộ khẩu.

 • Đám giỗ: Giấy chứng tử (bản photo) và xác nhận của chính quyền địa phương (phường/xã) có mặt tại địa phương vào thời gian trên.

 • Tang gia: Giấy chứng tử (bản photo)

 • CHA/MẸ bệnh, nằm viện: Giấy xác nhận nằm viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh của cơ quan khám chữa bệnh/bệnh viện.

1.2. Đề nghị thi ghép:

3.  Thời gian nộp: 

 • Giấy đề nghị vắng thi: không quá 5 (năm) ngày làm việc tính từ ngày thi.

 • Giấy đăng ký thi ghép: trước ngày thi ghép ít nhất 5 (năm) ngày làm việc.

4.  Hình thức nộp:

- Gửi bản scan (màu) hồ sơ qua email của Ban Đào tạo (Địa chỉ email: vangthi-thighep@ueh.edu.vn).

Lưu ý:

 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra ĐIỂM QUÁ TRÌNH của học phần vắng thi. Nếu có sai sót/thắc mắc, sinh viên liên hệ giảng viên giảng dạy. Sau 15 ngày làm việc kể từ khi thông báo kết quả trên danh sách thi chính thức, Trường không giải quyết khiếu nại điểm quá trình.

 • Sinh viên đăng ký thi ghép trong thời hạn 01(một) năm kể từ ngày thi chính thức (ngày thi sinh viên vắng thi có phép). Quá thời gian trên mà sinh viên chưa đăng ký thi ghép, kết quả vắng thi hết hiệu lực và sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó.

 • Sinh viên đăng ký thi ghép theo lịch thi của Trường (nếu có). Trường không tổ chức kỳ thi riêng cho sinh viên đã vắng thi có phép.

 • Sinh viên tra cứu lịch học/lịch thi tại https://khdtkt.ueh.edu.vn/

 • Mỗi học phần chỉ được vắng thi có phép 01 (một) lần.  Sinh viên theo dõi kết quả giải quyết vắng thi có phép tại trong Portal sinh viên sau 03 (ba) ngày nộp giấy. Nếu được giải quyết, SV xem lịch thi ghép tại trên Portal sau 02 (hai) ngày nộp giấy.    

Sinh viên theo dõi kết quả điểm thi ghép trong tài khoản sinh viên, mục "Kết quả học tập".

Các câu hỏi thường gặp
1. Em tìm lịch ghép ở đâu?
Trả lời: Em xem trong tài khoản cá nhân của em mục "Kết quả đăng ký vắng thi" hoặc website phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn mục "Tra cứu lịch thi"

2. Nếu sau 1 năm mà em không tham gia thi ghép được thì như thế nào?

Trả lời: Nếu sau 1 năm (2 học kỳ) mà em không tham gia thi ghép thì em phải đăng ký học lại học phần đã vắng thi

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!