Danh mục

Điều chỉnh thông tin văn bằng tốt nghiệp LTCQ

Sinh viên sau khi nhận bằng phát hiện thông tin trên văn bằng bị sai. Thông tin bị sai có thể từ lỗi của sinh viên hoặc của trường. Nếu bằng ghi sai do lỗi của trường thì văn bằng sẽ được cấp lại. Còn thông tin sai từ lỗi của sinh viên thì trường sẽ làm quyết định điều chỉnh thông tin trên bằng tốt nghiệp dựa vào hồ sơ gốc của sinh viên.

Các câu hỏi thường gặp

Thủ tục điều chỉnh thông tin trên văn bằng như thế nào?

Trả lời:

Em làm hồ sơ gồm: Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên bằng tốt nghiệp (nêu rõ lý do tại sao bị sai); bằng tốt nghiệp bản chính; Bản sao giấy khai sinh; minh chứng thông tin bị sai (Khai sinh đăng ký lại, Quyết định điều chỉnh hộ tịch...)

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!