Đăng ký sử dụng xe trường phục vụ công tác

1. Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xe trường phục vụ công tác, UEH cho ra mắt tính năng “Đăng ký sử dụng xe trường phục vụ công tác” trên hệ thống E-Office UEH

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc/trực thuộc UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Các cá nhân/đơn vị có nhu cầu sử dụng xe cần có đề xuất của Trưởng hoặc Phó đơn vị và phải thực hiện đăng ký xe thông qua hệ thống E-Office UEH trước khi sử dụng ít nhất 01 ngày làm việc. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng xe đột xuất, các đơn vị trực tiếp liên hệ với lãnh đạo VPT sau khi đã hoàn tất việc đăng ký qua hệ thống E-Office UEH. Các chương trình hợp tác quốc tế, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động có nguồn thu của các đơn vị, trung tâm dịch vụ…, khi có nhu cầu sử dụng ô tô của trường phải được Hiệu trưởng UEH duyệt và chịu chi phí vận hành ô tô

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định số 1811/QyĐ-ĐHKT-VP ngày 08/8/2019 về Quản lý và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Quy trình/Hướng dẫn

1. Đăng nhập và truy cập tới mục “Đăng ký xe”

- Bước 1: Truy cập địa chỉ https://ueh.edu.vn, chọn UEHer để đăng nhập vào trang cá nhân (bằng Account UEH hoặc Email UEH).

- Bước 2: Chọn mục “E-Office” để đăng nhập vào hệ thống Văn phòng điện tử E-Office UEH (bằng Account UEH hoặc Email UEH). Lúc này giao diện E-Office UEH hiển thị, từ các lựa chọn phía bên trái giao diện, click chọn mục “Đăng ký xe” để chuyển qua giao diện đăng ký xe.

2. Đăng ký xe

- Sau khi hoàn thành lựa chọn loại xe, số lượng người ngồi xe, thời gian và địa điểm khởi hành - kết thúc, nơi đến và mục đích sử dụng xe, Thầy/Cô click chọn “Đăng ký”. Giao diện đăng ký xe thành công và chờ phê duyệt sẽ hiển thị cũng tất cả nội dung đăng ký.

3. Cập nhật đăng ký

- Tại giao diện đăng ký xe thành công và chờ phê duyệt, Thầy/Cô click chọn chỉnh sửa để cập nhật đăng ký xe.

Lưu ý: VPT có thể điều chỉnh xe, nhân viên lái xe khác với đăng ký của cá nhân/đơn vị sử dụng xe (kể cả khi đăng ký đã được duyệt) nhằm phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động của UEH.

Các cá nhân/đơn vị có thể lựa chọn xe trùng với đăng ký của cá nhân/đơn vị khác nếu xe được đăng ký đang trong quá trình chờ duyệt, việc điều động cuối cùng do VPT quyết định trên cơ sở trao đổi, thống nhất với đăng vị đăng ký. Nếu cá nhân/đơn vị có nhu cầu thay đổi xe sau khi đã được duyệt, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo VPT để được điều động xe phù hợp với mục đích sử dụng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!