Portal UEH

1. Giới thiệu

 Portal UEH là hệ thống tích hợp nhiều tiện ích cho Viên chức, Thỉnh giảng tại UEH bao gồm: Quản lý lịch làm việc, lịch giảng, thông tin cá nhân….

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, Thỉnh giảng tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Người dùng truy cập vào trang web ueh.edu.vn sau đó dùng tài khoản Email UEH đăng nhập và sử dụng.