Portal UEH

1. Giới thiệu

 Portal UEH là hệ thống tích hợp nhiều tiện ích cho Viên chức, Thỉnh giảng tại UEH bao gồm: Quản lý lịch làm việc, lịch giảng, thông tin cá nhân….

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, Thỉnh giảng tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Người dùng truy cập vào trang web ueh.edu.vn sau đó dùng tài khoản Email UEH đăng nhập và sử dụng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!