Name Card tích hợp CV (Curriculum Vitae) điện tử

Giới thiệu:

Mỗi UEHer sẽ được cấp một không gian trên địa chỉ https://cv.ueh.edu.vn/~username

Trong đó username là phần trước @ của địa chỉ email.

Mặc định, UEH chỉ công khai: họ tên, học hàm, học vị, chức vụ; không công khai các thông tin khác.

Mỗi UEHer sẽ tự quyết định hiển thị thông tin gì trên Name Card và CV, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung quyết định hiển thị

Ghi chú

1

Ảnh từ HRM

 

2

Email

 

3

Điện thoại

 

4

Kênh mạng xã hội: Zalo, Viber, Whatapp, Telegram

 

5

Quá trình đào tạo

 

6

Quá trình nghiên cứu khoa học

Chọn chi tiết từng đề tài và công trình được công bố để công khai trên hệ thống

7

Lĩnh vực nghiên cứu

 

 

Để kích hoạt Name Card, đăng nhập vào hệ thống Quản lý khoa học https://qlkh.ueh.edu.vn/, menu: LLKH-SYLL \ Mẫu lý lịch & Name card \Name card.

Tiếp tục điều chỉnh nội dung: Lý lịch khoa học - hiển thị Portal để chọn chi tiết các nội dung sẽ được hiển thị.

Thông báo của UEH về việc cập nhật các tính năng mới về quản lý khoa học, quản lý lý lịch viên chức, người lao động tại hệ thống quản lý khoa học UEH

https://ueh.edu.vn/ueher/thong-tin-tu-ueh/thong-tin-chung/thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-tinh-nang-moi-ve-quan-ly-khoa-hoc-quan-ly-ly-lich-vien-chucnguoi-lao-dong-tai-he-thong-quan-ly-khoa-hoc-ueh_71635

Cuối trang link CV của mỗi UEHer đều có 1 mã QR code, mã này có thể tải về để chia sẻ khi gặp gỡ và chia sẻ thông tin mà không cần phải gõ lại đường link.

Chức năng Save Contact, giúp được chia sẻ Name card lưu nhanh vào ngay điện thoại mà không cần phải tìm kiếm, gõ lại số điện thoại.

Thông tin CV và Name card sẽ được công khai trong mục Portal \ Giới thiệu UEH \ Đội ngũ viên chức với thông tin chi tiết được từng UEHer chấp nhận chia sẻ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!