Ứng dụng UEHer

1. Giới thiệu

Ứng dụng trên di động dành cho UEHer bao gồm các tính năng: thẻ giáo viên điện tử; check-in điểm danh tham gia hoạt động; nhận các thông tin, thông báo, hoạt động, sự kiện mới nhất của UEH; tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, GVTG tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Tải ứng dụng UEHers trong kho ứng dụng trên điện thoại thông minh và đăng nhập bằng email UEH

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!