Ứng dụng UEHer

1. Giới thiệu

Ứng dụng trên di động dành cho UEHer bao gồm các tính năng: thẻ giáo viên điện tử; check-in điểm danh tham gia hoạt động; nhận các thông tin, thông báo, hoạt động, sự kiện mới nhất của UEH; tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, GVTG tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Tải ứng dụng UEHers trong kho ứng dụng trên điện thoại thông minh và đăng nhập bằng email UEH