Hệ thống học trực tuyến LMS

1. Giới thiệu

LMS là viết tắt của (Learning Management System). Hệ thống là nền tảng công nghệ hỗ trợ trong việc giảng dạy và nghiên cứu của trường. Tại đây sinh viên có thể tham gia học trực tuyến tại nhà kết hợp với những giờ giảng trực tiếp ở lớp, tham gia kiểm tra, làm bài tập với nhiều hình thức khác nhau.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, Thỉnh giảng và người học tại UEH

3. Quy trình/ Hướng dẫn

Truy cập vào trang web lms.ueh.edu.vn đăng nhập bằng tài khoản UEH (Email UEH hoặc tài khoản sinh viên)

Đối với Viên chức, và GVTG mỗi người sẽ được được phân quyền quản lý để tạo khóa học trong danh mục mang tên mình. Đối với GV, GVTG mới có nhu cầu giảng dạy trên hệ thống LMS sẽ được thư ký khoa tổng hợp và gửi danh sách đến phòng CNTT để tạo danh mục của mình.

Video hướng dẫn cho SV

Video hướng dẫn cho GV, GVTG

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!