Danh mục

Hủy đăng ký học phần

Trong khoản thời hạn của các đợt đăng ký học phần Trường tổ chức cho sinh viên, sinh viên có nhu cầu hủy học phần sẽ đăng nhập vào tài khoản portal sinh viên tại trang student.ueh.edu.vn, mục Đăng ký học phần để thực hiện hủy học phần theo thời gian đã thông báo.

Các trường hợp hủy đăng ký học phần ngoài thời hạn đăng ký học phần do Trường tổ chức theo đợt, sinh viên tải mẫu “Giấy đề nghị hủy đăng ký học phần và rút học phí” tại trang https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email).