Danh mục

Khuyến cáo về y tế, phòng chống dịch, bệnh

Quy trình xử lý người học bị F0/F1 cách ly theo quy định gồm các bước:

1. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định sẽ khai báo tại App UEH Student hoặc Web: https://pccovid.ueh.edu.vn/ đầy đủ các thông tin yêu cầu;

2. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định sẽ được học tập hình thức online trong thời gian từ ngày phát hiện đến hết 1 tuần sau đó;

3. Hệ thống PC-Covid sẽ tự động gửi thông tin các lớp học phần mà người học đang học cho tất cả giảng viên cùng với hình thức học Hybrid được thực hiện từ ngày phát hiện đến hết 1 tuần sau đó;

4. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định chỉ thực hiện các nội dung tại mục số 1; không cần gửi thông tin cho Giảng viên, Phòng KHĐT-KT và các đơn vị khác.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Nhà trường lưu ý các bạn sinh viên, học viên khi học trực tiếp cần nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bao gồm:

1. Thực hiện đầy đủ hướng dẫn kiểm soát ra vào tại trường;

2. Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng trước khi vào lớp;

3. Hạn chế bắt tay, trao đổi ở cự ly gần, tập trung đông người tại nơi công cộng;

4. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1m khi tiếp xúc;

5. Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!