Danh mục

Lịch thi, danh sách thi

Lịch thi: Sinh viên đăng nhập tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, xem Lịch thi theo đúng học kỳ và năm học.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!