Danh mục

Điểm thi

- Sinh viên đăng nhập tài khoản Portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, sinh viên có thể:

+ Xem kết quả các học phần đã đăng ký học và kết quả chi tiết của từng học phần tại mục Kết quả học tập;

+ Xuất file bảng điểm tại mục Giấy xác nhận - Bảng điểm điện tử.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!