Danh mục

Cấp bằng tốt nghiệp

Những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp sẽ được Hội đồng xét tốt nghiệp tiến hành xem xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm được ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Trong phụ lục văn bằng ghi chi tiết kết quả học tập các học phần trong chương trình đào tạo, kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên.

Quy trình, thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp, thời gian và số lần xét tốt nghiệp trong năm được thực hiện theo Quy trình xét tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp đại học vừa làm vừa học hiện hành của UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!