Danh mục

Chuyển trường - chuyển khoá

Chuyển trường đến: Sinh viên tải “Giấy đề nghị cho chuyển trường đến” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên Ban Đào tạo.

Chuyển trường đi: Sinh viên tải “Giấy đề nghị cho chuyển trường đi” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học.

Chuyển khóa: Sinh viên tải “Giấy đề nghị chuyển khóa, chuyển lớp” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học)/ điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email).

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!