Danh mục

Thư viện UEH

Giờ mở cửa Thư viện

 • 8 giờ đến 18 giờ

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu

Bộ sưu tập bản in

 • Nguồn tài liệu học thuật tiếng Anh và tiếng Việt phong phú về nội dung

 • Mượn trả tự động bằng Self-check kios

Bộ sưu tập điện tử (ebooks)

 • eBooks Business Collections

 • eBook Harvard Business Review Press Collection

 • eBook University Press Collection

 • eBook Academic Collection

 • eBook SpringerLink

Bộ sưu tập điện tử (E-journals)

 • Elsevier – ScienceDirect

 • SAGE Journals

 • Emerald Insight

Bộ sưu tập điện tử (multi-types)

 • Business Source Complete

 • Academic Search Complete

 • Legal Source

 • Hospitality & Tourism Complete

Kênh truyền thông – tương tác

Công cụ tìm kiếm thông tin

 • OneSearch

 • Video hướng dẫn xem tại đây.

Dịch vụ hỗ trợ học tập

 • AskUsNow@ueh.edu.vn

 • 028.3856.1249

 • Live chat 8:00 – 18:00

Dịch vụ của thư viện dành cho sinh viên

 • Đọc tài liệu tại chỗ

 • Mượn tài liệu về nhà

 • Đặt mượn tài liệu qua Cổng thông tin thư viện, email, hoặc chat.

 • Dịch vụ đặt phòng học nhóm

 • Dịch vụ tư vấn thông tin trực tiếp

 • Dịch vụ đào tạo kỹ năng thông tin: hướng dẫn tìm tin hiệu quả, hướng dẫn đánh giá thông tin trên Internet, hướng dẫn làm trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo, …

Thông tin chi tiết xem tại đây


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN UEH

Truy cập thư viện

Cách đọc thông tin sách trên trang kết quả tìm kiếm

 • eBook

  • PDF Full text: Đọc trực tuyến

  • Full Download: Tải về máy cá nhân

 • Book

  • Location: chi nhánh thư viện

  • Call No.: vị trí sách trên kệ

  • Status: cho mượn về nhà hay không

Cách tìm sách trên kệ

 • Đến kệ có số thứ tự như trên trang thông tin sách

Cách tìm học liệu: 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!