Danh mục

Chương trình đào tạo

Các khóa đại học vừa làm vừa học áp dụng chương trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tín chỉ, sinh viên đăng nhập tài khoản portal sinh viên tại trang student.ueh.edu.vn tham khảo chương trình đào tạo theo khóa và chuyên ngành của mình mà tại mục chương trình đào tạo.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!