Danh mục

Đăng ký học phần

Mô tả ngắn gọn: Hướng dẫn cách thức và các nội dung liên quan đến đăng ký học phần và đóng học phí trong năm.

Chi tiết:

- UEH tổ chức 4 đợt đăng ký học phần trong một năm cho đại học Vừa làm vừa học. Mỗi đợt, Ban Đào tạo sẽ thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học phần và đóng học phí để sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch đào tạo của UEH. Sinh viên phải đăng nhập vào tài khoản portal sinh viên tại trang student.ueh.edu.vn để kiểm tra các học phần đăng ký và mức học phí để chủ động thực hiện đóng học phí hoặc hủy học phần theo thời gian đã thông báo;

- Các trường hợp có nhu cầu đăng ký học phần và đóng học phí ngoài ngoài kế hoạch, sinh viên sẽ làm giấy đề nghị theo mẫu và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email), cụ thể như sau:

- Về đóng học phí trễ hạn: Sinh viên tải “Giấy đề nghị đóng học phí trễ hạn” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) và điền đầy đủ thông tin;

- Về hủy học phần ngoài thời gian theo thông báo: Sinh viên tải “Giấy đề nghị hủy đăng ký học phần và rút học phí” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị;

- Về đăng ký học phần học lại hoặc học vượt: Sinh viên tải “Giấy đề nghị đăng ký học phần” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) điền đầy đủ thông tin, thực hiện theo hướng dẫn ghi trên Giấy đề nghị.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!