Danh mục

Kế hoạch tuyển sinh

  • Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học theo 4 hình thức: Văn bằng 1, Văn bằng 2, Liên thông từ trình độ Cao đẳng, Liên thông từ trình độ Trung cấp;
  • Một năm, UEH tổ chức 4 đợt tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học vào các tháng: 3, 6, 9, 12;
  • Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, UEH có kế hoạch và thông báo tuyển sinh cho mỗi đợt với các hình thức và chương trình đào tạo tuyển sinh cụ thể.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!