Danh mục

Thời khóa biểu

Sinh viên đăng nhập tài khoản portal cá nhân tại trang student.ueh.edu.vn, tại mục Lịch học xem thời khóa biểu theo đúng học kỳ và năm học, cụ thể:
- Xem thời thời khóa biểu Tuần: xem thông tin cụ thể của từng buổi học của theo tuần
- Xem thời khóa Thứ-Tiết: xem thông tin tổng thể các học phần đăng ký học trong học kỳ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!