Danh mục

Hệ thống học trực tuyến LMS

Sinh viên sử dụng tài khoản email UEH cấp hoặc tài khoản Portal sinh viên (cụ thể là mã số sinh viên) để đăng nhập hệ thống học trực tuyến http://lms.ueh.edu.vn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!