Danh mục

Đăng ký cấp bản sao bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên thực hiện đề nghị cấp bảng bản sao bằng tốt nghiệp qua Cổng giao dịch điện tử es.ueh.edu.vn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!