Đăng ký giảng bù

Khi Quý Thầy/Cô có nhu cầu đăng ký buổi học khác thay thế cho buổi học được sắp xếp trong thời khóa biểu, Quý Thầy/Cô thực hiện đăng ký theo  đường link: https://khdtkt.ueh.edu.vn/dang-ky-giang-duong

 

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí qua email: qlgd@ueh.edu.vn

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!