Thông tin Thời khóa biểu

1. Giới thiệu

  • Thời khóa biểu (lịch học) được hiểu là một cấu trúc phức tạp về không gian (phòng học) và thời gian (buổi học) được sắp xếp cụ thể theo một phương pháp nhất định nhằm mục tiêu đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, giảng dạy và học tập của giảng viên, người học

Xem thông tin thời khóa biểu tại https://khdtkt.ueh.edu.vn/

2. Đối tượng sử dụng

  • Các đơn vị, giảng viên, người học

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

  • Thời khóa biểu là căn cứ để các đơn vị tiến hành các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, ...
  • Thời khóa biểu là căn cứ để giảng viên, người học thực hiện các công việc giảng dạy và học tập tại UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Khung thời gian đào tạo
  • Kế hoạch đào tạo dự kiến
  • Các Quy chế, Quy định của cấp trên về công tác đào tạo

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Thời khóa biểu dự kiến và chính thức được ban hành theo kế hoạch đăng ký học phần từng học kỳ và theo kế hoạch tuyển sinh trong năm.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!