Danh mục

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký Nghỉ học tạm thời, nhập học lại, thôi học

Các trường hợp có nguyện vọng muốn nghỉ học tạm thời để bảo lưu kết quả học tập, nhập học lại hoặc thôi học, sinh viên sẽ làm giấy đề nghị theo mẫu và nộp trực tiếp cho chuyên viên quản lý khóa học (có thể nộp qua email), cụ thể như sau:

- Nghỉ học tạm thời: Sinh viên tải mẫu “Giấy đề nghị nghỉ học tạm thời” tại trang https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Mục Dành cho sinh viên vừa làm vừa học), điền đầy đủ thông tin, thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn trên Giấy đề nghị. Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn và nhận Giấy nghỉ học tạm thời.

- Nhập học lại: Sinh viên cầm Giấy nghỉ học tạm thời (đã được giải quyết) gặp chuyên viên quản lý khóa học để được hướng dẫn làm thủ tục nhập học lại.

- Thôi học: Sinh viên liên hệ chuyên viên quản lý khóa học để được hướng dẫn thủ tục.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!