Chụp hình sự kiện

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu chung

Các đơn vị thuộc UEH và các Trường thành viên có nhu cầu chụp hình các sự kiện, hoạt động: Hội thảo, ký kết hợp tác, gặp gỡ đối tác,... thì gửi yêu cầu đến phòng Marcom để đặt lịch và yêu cầu chi tiết nội dung chụp hình

2. Lưu ý sử dụng dịch vụ: Đây là dịch vụ được UEH thanh toán chi phí theo kế hoạch công tác duyệt hàng năm do đó phòng Marcom chỉ hỗ trợ khi công tác này đã được lãnh đạo UEH duyệt

3. Thực hiện: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!