Đăng tin trên cổng tuyển sinh UEH và truyền thông tuyển sinh các bậc/hệ

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu

  • Thống nhất việc quản lý và cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm truyền thông trên Cổng Tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Cổng Tuyển sinh UEH) tại địa chỉ https://tuyensinh.ueh.edu.vn/.
  • Cổng Tuyển sinh UEH là website lưu trữ thông tin đào tạo, tuyển sinh, hướng nghiệp, là kênh thông tin phục vụ hoạt động tuyển sinh (truyền thông tuyển sinh, nộp hồ sơ và nhập học).

2. Đối tượng sử dụng

Trường thành viên, Viện, Trung tâm đào tạo ngắn hạn, Phòng Đào tạo (P.ĐT), Phòng Đào tạo thường xuyên (P.ĐTTX), Viện Đào tạo Sau đại học (V.ĐTSĐH), Phòng Marketing - Truyền thông (P.MTT), Phòng Đảm bảo chất lượng và Phát triển chương trình (P.ĐBCL&PTCT), Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA), Phòng Công nghệ thông tin (P.CNTT) và Phân hiệu Vĩnh Long (PHVL).

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Các đơn vị, cá nhân thuộc UEH có nhu cầu đăng tải nội dung trên Cổng tuyển sinh và fanpage UEH và theo kế hoạch Truyền thông tuyển sinh các bậc/hệ.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Hướng dẫn số 1933/HD-ĐHKT-MTT ngày 23/11/2021 về việc phối hợp quản lý, đăng tin trên Cổng Tuyển sinh UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Theo hướng dẫn số 1933/HD-ĐHKT-MTT ngày 23/11/2021 về việc phối hợp quản lý, đăng tin trên Cổng Tuyển sinh UEH.

6. Thực hiện: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!