Mời phóng viên tham dự sự kiện

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu

 • Sự kiện/ hoạt động đơn vị có nhu cầu quảng bá thông tin và mời phóng viên đến tham dự.

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Áp dụng cho những sự kiện/ hoạt động UEH muốn mời báo chí tham dự;

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Kế hoạch được phê duyệt đính kèm ngân sách truyền thông bên ngoài.

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Xác định nhu cầu/ chủ đề/ phạm vi/ ngân sách truyền thông
 • Lên danh sách báo chí phù hợp nội dung sự kiện/ hoạt động
 • Liên hệ, gửi thư mời tham dự
 • Chuẩn bị thông cáo báo chí
 • Đón tiếp, gửi thông cáo cáo báo chí tại sự kiện/ hoạt động
 • Cập nhật thông tin, hình ảnh sau sự kiện cho phóng viên
 • Theo dõi và cập nhật link tin bài liên quan

6. Thủ tục 

 • Gửi đề xuất phối hợp/hỗ trợ đến phòng MarCom

7. Thực hiện​​​​​​: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!