Thương hiệu UEH

Link đăng ký: Vui lòng đăng ký thông tin tại đây

1. Giới thiệu

 • Chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu Đại học UEH về định vị hình ảnh và nội dung;
 • Sản phẩm truyền thông gồm hình ảnh, nội dung, câu chuyện, bài viết truyền thông thương hiệu UEH;
 • Ý nghĩa, cách kết hợp, triển khai các chương trình truyền thông, sản phẩm truyền thông gắn với 05 giá trị định vị, tính cách thương hiệu UEH.

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên;
 • Đoàn/ Hội/ Câu Lạc Bộ Sinh viên;
 • Sinh viên, người học UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Khi lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện các hoạt động, sản xuất các sản phẩm truyền thông liên quan đến người học, cộng đồng dựa trên thương hiệu UEH, có sử dụng thương hiệu UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Tài liệu nội bộ chiến lược thương hiệu UEH

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Xác định nhu cầu;
 • Gửi email thảo luận, thống nhất với Marcom;
 • Marcom tư vấn định hướng;
 • Xin ý kiến Ban giám hiệu (trong trường hợp các chương trình lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến thương hiệu UEH);
 • Tổ chức thực hiện theo các hạng mục đã thống nhất.

6. Thực hiện: Vui lòng gửi thông tin yêu cầu tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!