Quản lý hệ thống Portal UEH

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu

  • Hệ thống website UEH gồm: UEH Portal, UEH Cổng tuyển sinh, UEH Future, UEH Virtual Tour, UEH Giving Tree
  • Quản lý về giao diện, hình ảnh, kỹ thuật
  • Hệ thống website UEH là tập hợp các website lưu trữ, cập nhật thông tin phục vụ các hoạt động của nhà trường, bao gồm: hoạt động nội bộ, hợp tác, thương hiệu học thuật, tuyển sinh, cho thuê không gian học thuật. Đồng thời chia sẻ thông tin mới nhất về cơ sở vật chất, xếp hạng của trường...

2. Đối tượng sử dụng

- Người học các bậc/hệ đào tạo

- UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;

- Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

- Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu chỉnh sửa cấu trúc các thành phần trên hệ thống website UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định về Quản lý Portal UEH số 508/QyĐ-ĐHKT-MTT

5. Quy trình/Hướng dẫn

Hướng dẫn phối hợp Quản lý, đăng tin trên Cổng tuyển sinh số 1933/HD-ĐHKT-MTT

6. Thực hiện: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!