Tổ chức và truyền thông (SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG/NỘI DUNG) trên các kênh truyền thông của UEH

Linh đăng ký: Vui lòng đăng ký thông tin tại đây

1. Giới thiệu

Hoạt động hỗ trợ các đơn vị tổ chức và truyền thông (sự kiện/hoạt động/nội dung) trên các kênh truyền thông của UEH  bao gồm:

 • Phối hợp thiết kế và tổ chức sự kiện lớn của UEH; Trường thành viên
 • Phối hợp truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh truyền thông của UEH
  • Portal UEH tiếng Anh - Việt (tin tức, sự kiện)
  • LCD trong trường/LED ngoài trường/Bảng chỉ dẫn
  • Mạng xã hội: Fanpage UEH, Youtube UEH, Linkin,...
 • Giới thiệu nhà cung cấp phù hợp nhu cầu: in ấn, thi công, sản xuất video, thiết kế ấn phẩm, thiết kế website…

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu phối hợp thiết kế và tổ chức sự kiện liên quan.
 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu truyền thông sự kiện/hoạt động/nội dung trên các kênh UEH;
 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu tư vấn, giới thiệu nhà cung cấp phù hợp về in ấn, thi công, sản xuất video, thiết kế ấn phẩm, thiết kế website…

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Kế hoạch được phê duyệt

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Dự thảo kế hoạch, thông tin liên quan
 • Gửi email trao đổi thảo luận MarCom thống nhất các hạng mục phối hợp triển khai:
 • Thiết kế: Lên danh mục ấn phẩm, nội dung chi tiết trên ấn phẩm liên quan
 • Phối hợp tổ chức sự kiện: Chi tiết các hạng mục cần phối hợp
 • Chụp ảnh: cung cấp chi tiết về thời gian, địa điểm
 • Truyền thông trước và sau sự kiện: Phối hợp cung cấp thông tin, nội dung truyền thông liên quan và ấn phẩm trên các kênh truyền thông
  • Portal UEH mục sự kiện: 1793x972
  • Portal UEH mục sự kiện tiếng Anh: 1499x600, 288x156
  • Fanpage UEH: 1200x628 (mục sự kiện), 1200x900 (bài đăng)
  • LCD/LED/Bảng chỉ dẫn: 1920x1080
 • Tư vấn giới thiệu nhà cung cấp phù hợp: Chi tiết nhu cầu, các thông tin liên quan  về in ấn, thi công, sản xuất video, thiết kế ấn phẩm, thiết kế website…
 • Phòng Marketing - Truyền thông tư vấn, phối hợp triển khai các hạng mục theo thống nhất

6. Thủ tục 

Đề xuất phối hợp/hỗ trợ được gửi email về phòng MarCom đính kèm Kế hoạch tổ chức được phê duyệt.

7. Hồ sơ

Biểu mẫu thanh toán chi phí phát sinh liên quan

8. Thực hiện: Vui lòng đăng ký thông tin tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!