Thiết kế ấn phẩm cho sự kiện

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu dịch vụ

Các đơn vị có nhu cầu cần hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông: backdrop, banner, ...cho sự kiện, hoạt động vui lòng gửi yêu cầu cho phòng Marcom để được hỗ trợ hoặc hướng dẫn.

Phòng Marketing - Truyền thông sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ tiến hành thiết kế, gửi đơn vị góp ý, chỉnh sửa (nếu có) và gửi bản thiết kế đã hoàn thành lên cổng hỗ trợ (ES).

2. Lưu ý sử dụng dịch vụ:

Đây là dịch vụ được UEH thanh toán chi phí theo kế hoạch công tác duyệt hàng năm do đó phòng Marcom chỉ hỗ trợ khi công tác này đã được lãnh đạo UEH duyệt

3. Thực hiện: Vui lòng đăng ký tại đây

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!