Dữ liệu truyền thông

1. Giới thiệu

Dữ liệu truyền thông của Trường bao gồm:

 • Video thương hiệu UEH: video giới thiệu trường tiếng Anh, tiếng Việt; video giới thiệu Cơ sở vật chất
 • Brochure giới thiệu UEH tiếng Anh, tiếng Việt
 • Ấn phẩm truyền thông nội bộ: Bản tin, Enews
 • Video tường thuật sự kiện
 • Hình ảnh sự kiện
 • Source tư liệu: Video, hình ảnh về các hoạt động của nhà trường, cơ sở vật chất…

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên
 • Đối tác của UEH, Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu sử dụng các video, ấn phẩm truyền thông của UEH để giới thiệu đến đối tác trong và ngoài nước
 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu sử dụng tư liệu truyền thông của UEH để thiết kế website, sản xuất các ấn phẩm, video liên quan
 • Các đối tác của UEH, Trường thành viên có nhu cầu truyền thông về UEH, và mối quan hệ hợp tác với UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Kế hoạch tổ chức sự kiện/truyền thông liên quan

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Tập hợp thông tin, Dự thảo kế hoạch, nhu cầu, mục đích sử dụng trên các kênh truyền thông liên quan
 • Gửi email trao đổi thảo luận MarCom thống nhất danh mục: video/ấn phẩm/tư liệu cần được chia sẻ theo nhu cầu và mục đích sử dụng
 • Phòng Marketing - Truyền thông phối hợp cung cấp dữ liệu truyền thông
 • Các đơn vị tổ chức triển khai, sử dụng video, ấn phẩm, tư liệu truyền thông đúng theo mục đích sử dụng trên các kênh truyền thông đã đề nghị.