Dữ liệu truyền thông

Linh đăng ký: Vui lòng điền thông tin yêu cầu tại đây 

1. Giới thiệu

Dữ liệu truyền thông của Trường bao gồm:

 • Video thương hiệu UEH: video giới thiệu trường tiếng Anh, tiếng Việt; video giới thiệu Cơ sở vật chất
 • Brochure giới thiệu UEH tiếng Anh, tiếng Việt
 • Ấn phẩm truyền thông nội bộ: Bản tin, Enews
 • Video tường thuật sự kiện
 • Hình ảnh sự kiện
 • Source tư liệu: Video, hình ảnh về các hoạt động của nhà trường, cơ sở vật chất…

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên
 • Đối tác của UEH, Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu sử dụng các video, ấn phẩm truyền thông của UEH để giới thiệu đến đối tác trong và ngoài nước
 • Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu sử dụng tư liệu truyền thông của UEH để thiết kế website, sản xuất các ấn phẩm, video liên quan
 • Các đối tác của UEH, Trường thành viên có nhu cầu truyền thông về UEH, và mối quan hệ hợp tác với UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Kế hoạch tổ chức sự kiện/truyền thông liên quan

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Tập hợp thông tin, Dự thảo kế hoạch, nhu cầu, mục đích sử dụng trên các kênh truyền thông liên quan
 • Gửi email trao đổi thảo luận MarCom thống nhất danh mục: video/ấn phẩm/tư liệu cần được chia sẻ theo nhu cầu và mục đích sử dụng
 • Phòng Marketing - Truyền thông phối hợp cung cấp dữ liệu truyền thông
 • Các đơn vị tổ chức triển khai, sử dụng video, ấn phẩm, tư liệu truyền thông đúng theo mục đích sử dụng trên các kênh truyền thông đã đề nghị.

​​​​​​​Tổng hợp tư liệu hiện có, link tại đây

Trường hợp cần thêm tư liệu hoặc yêu cầu khác, quý Thầy Cô vui lòng gửi yêu cầu cho phòng Marcom theo quy trình để được hỗ trợ.

6. Thực hiện: Vui lòng điền thông tin yêu cầu tại đây 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!