Thông cáo báo chí

Link đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây

1. Giới thiệu

  • Sự kiện/hoạt động đơn vị muốn gửi thông tin đến phóng viên, cơ quan truyền thông

2. Đối tượng sử dụng

  • Lãnh đạo/Thầy cô thuộc UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long
  • Lãnh đạo/Thầy cô các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

  • Áp dụng cho những thầy cô/đơn vị/hoạt động có phát sinh tương tác báo chí bên ngoài;

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Hoạt động, sự kiện, hội thảo có kế hoạch truyền thông rộng rãi cho cộng đồng qua kênh có trả phí

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Liên hệ chuyển thông tin cho Phòng Marketing - Truyền thông (nếu có) để làm việc
  • Cung cấp thông tin thông cáo báo chí cho phòng Marcom
  • Xác nhận lại nội dung đăng tải (nếu có)
  • Theo dõi, cập nhật link tin bài liên quan

6. Thực hiện: Vui lòng đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!