Hệ thống kênh truyền thông thương hiệu

Linh đăng ký: Vui lòng điền thông tin tại đây.

1. Giới thiệu

 • Phát triển các kênh truyền thông UEH gồm: Website (UEH Portal, UEH Tuyển sinh, UEH Future, UEH Global, các landing page đơn vị), Kênh mạng xã hội, Kênh liên kết, đối tác;
 • Giao diện, nội dung, hình ảnh trên hệ thống kênh truyền thông UEH trực tiếp và trực tuyến đảm bảo chiến lược phát triển chung của thương hiệu;

2. Đối tượng sử dụng

 • UEH, Các Trường thành viên, Phân hiệu Vĩnh Long;
 • Các đơn vị thuộc UEH/ Trường thành viên;
 • Đoàn/ Hội/ Câu Lạc Bộ Sinh viên;
 • Sinh viên, người học UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

 • Khi phát sinh nhu cầu mở các kênh truyền thông dựa trên thương hiệu UEH, có sử dụng thương hiệu UEH;
 • Khi phát sinh nhu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin trên các kênh truyền thông chính thức của thương hiệu UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Xác định nhu cầu;
 • Gửi email thảo luận, thống nhất với Marcom;
 • Marcom tư vấn định hướng;
 • Xin ý kiến Ban giám hiệu (trong trường hợp đề xuất có ảnh hưởng đến thương hiệu UEH);
 • Tổ chức thực hiện theo các hạng mục đã thống nhất.

6. Thực hiện: Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!