Danh mục

Đóng học phí VB2CQ

Mô tả ngắn gọn: Học phí là tiền học các học phần mà sinh viên đã đăng ký trong mỗi học kỳ. Thời gian đóng học phí sẽ được quy định cho từng khóa và sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới có tên trong các lớp học phần đã đăng ký. Hiện  có nhiều cách đóng học phí như đóng trực tiếp tại hệ thống ngân hàng OCB (tiền mặt), đóng qua cổng payment, đóng qua hình thức chuyển khoản.

Chi tiết: 

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần theo từng học kỳ 

Thông báo đóng học phí của Phòng Tài chính - Kế toán

Quy trình nộp học phí:

Sinh viên đăng ký học phần => Nộp học phí => Kiểm tra thông tin => Phản hồi (nếu có)

Sinh viên kiểm tra thông tin học phí đã đóng bằng các kênh:

-Tài khoản SV tại https://student.ueh.edu.vn/

-Thông tin học phí đã nộp

-Thời khóa biểu được cập nhật

Sinh viên liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán khi có thắc mắc về thông tin học phí.

Các hình thức đóng học phí:

Cách 1: Sinh viên nộp học phí thông qua Cổng thanh toán trực tuyến https://payment.ueh.edu.vn/  chọn đợt thu phù hợp với hệ đào tạo.

Cách 2: Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

Tên tài khoản: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Gia Định

Nội dung: [Họ tên],[Mã số sinh viên],[nộp học phí học kỳ...]

Cách 3:

 - Sinh viên nộp học phí bằng các loại thẻ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Phương Đông - phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (Cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

- Hoặc sinh viên có thể nộp học phí bằng tiền mặt trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng TMCP Phương Đông trên toàn quốc.

Kiểm tra cập nhật học phí

Sinh viên quay lại trang thông tin cá nhân, kiểm tra việc thanh toán học phí tại mục “Tài khoản sinh viên” bằng cách chọn “Năm học” và “Học kỳ” tương ứng. Số tiền phòng Tài chính - Kế toán nhận sẽ thể hiện tại cột “Số tiền trả” và “Tổng trả”.

Các câu hỏi thường gặp

1. Hiện tại em chưa có tiền đóng học phí, em có thể gia hạn thời gian đóng học phí được không?

Trả lời: Hiện tại trường không có gia hạn đóng học phí. Tuy nhiên, trường có liên kết với các ngân hàng cho sinh viên vay tín dụng học tập để đóng học phí với lãi suất rất thấp. Em liên hệ phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học của trường để được hỗ trợ
Website: dsa.ueh.edu.vn
Điện thoại: 028.7306.1976

2. Nếu em đóng học phí rồi mà UEH hủy học phần hay em không muốn học môn đó nữa thì UEH có trả lại học phí cho em không?

Trả lời: Nếu trường hủy học phần sẽ chuyển em sang lớp học phần khác hoặc cho em rút lại học phí.

Trường hợp em muốn hủy học phần, rút học phí thì em làm giấy hủy học phần rút học phí nộp lại Ban Đào tạo. Tùy trường hợp cụ thể Ban Đào tạo sẽ hỗ trợ.

3. Em bảo lưu 1 năm thì UEH có trả lại học phí của học kỳ em đang học không?

Trả lời: Em làm giấy đề nghị hủy học phần rút học phí các môn chưa bắt đầu học theo mẫu. Ban Đào tạo sẽ xem xét và tư vấn trực tiếp.

4. Em đã chuyển khoản học phí rồi thì sao em biết trường đã nhận hay chưa?

Trả lời: Em liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán để kiểm tra học phí 028.38.222357

5. Em đã đóng học phí rồi mà sao các học phần của em bị hủy?
Trả lời: Em liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán để kiểm tra học phí 028.38.222357

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!