Danh mục

Portal sinh viên VB2CQ

Mô tả ngắn gọn: 

Thông tin tài khoản Portal sinh viên được Ban Đào tạo cung cấp cho sinh viên vào đầu khóa học. Sinh viên sử dụng tài khoản Portal để xem Thông tin cá nhân sinh viên, Chương trình học, Lịch học, Lịch thi, Đăng ký học phần, Kết quả học tập, in Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử và một số chức năng khác.

Chi tiết:

Portal sinh viên hay còn gọi là Cổng thông tin dành cho sinh viên.

Địa chỉ: https://student.ueh.edu.vn/

Thông tin truy cập được cung cấp trên biên nhận hồ sơ hoặc được gửi qua email cá nhân khi sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học.

Trong trường hợp không thể truy cập hoặc cần điều chỉnh thông tin, sinh viên liên hệ Ban Đào tạo để được hỗ trợ.

 Các thanh công cụ sinh viên cần lưu ý:

1. Trang cá nhân:

Thông tin cá nhân

Sau 4 tuần kể từ ngày nhận thông tin đăng nhập tài khoản, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân.

Sinh viên phải cập nhật thông tin liên hệ của bản thân và người thân khi:

- Đăng nhập lần đầu;

- Khi thông tin thay đổi;

- Trước thời điểm đăng ký học phần.

Thông tin liên hệ được cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên và hỗ trợ nhà trường trong những tình huống khẩn cấp.

Việc cập nhật thông tin liên hệ là nghĩa vụ của sinh viên theo quy định ngoại trú của sinh viên Đại học chính quy.

Thông báo

Gồm những tin nhắn, thông báo của Trường gửi cho sinh viên.

2. Tra cứu thông tin

Chương trình đào tạo

Cung cấp các thông tin về chương trình học bao gồm: mã học phần, tên học phần, nhóm tự chọn, số tín chỉ, số tiết, học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần tương đương, khoa/bộ môn,…

Lịch học

Sinh viên chọn năm học, học kỳ để theo dõi thời khóa biểu của cá nhân sau khi đã đăng ký học phần và đóng học phí. Sinh viên có thể xem lịch học theo từng tuần hoặc lịch học theo thứ - tiết của từng học phần theo từng học kỳ.

Lịch thi

Sinh viên chọn năm học, học kỳ để theo dõi lịch thi của cá nhân sau khi đã đăng ký học phần và đóng học phí. Lịch thi kết thúc của từng môn học sẽ được thông báo theo quy định của Phòng Kế hoạch đào tạo và Khảo thí.

Quyết định sinh viên

Thông tin về các quyết định học vụ liên quan đến quá trình học tập của sinh viên.

Chuyên cần

Thông tin về điểm danh quá trình học tập của sinh viên.

Kết quả rèn luyện

Thông tin về tổng điểm rèn luyện và xếp loại rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ và năm học.

Kết quả học tập

Kết quả học tập từng học phần được liệt kê theo từng học kỳ - năm học mà sinh viên có đăng ký học. Sinh viên có thể xem Mã môn học, Tên môn học, Số tín chỉ tương ứng, Điểm trung bình, Điểm chữ, Kết quả (Đậu, Rớt), Ghi chú, Chi tiết (Điểm thi giữa học phần, Điểm thi kết thúc học phần, Trọng số tương ứng của từng điểm thi trong từng học phần).

Tài chính sinh viên, chi tiết hóa đơn

Sinh viên kiểm tra tài khoản đóng học phí sau khi đóng học phí theo quy định.

Xem kết quả đăng ký học phần

Sinh viên kiểm tra danh mục các lớp học phần sau khi đã đăng ký học phần thành công.

Học bổng, Chính sách, Miễn giảm, Trợ cấp

Sinh viên xem kết quả xét hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thông báo từ Ban Đào tạo.

Học phần tương đương 

Sinh viên kiểm tra danh mục các môn học thuộc chương trình đào tạo của khóa sau được xét tương đương với các môn học khác trong các chương trình đào tạo của khóa trước để tìm lịch học lại hoặc học cải thiện.

3. Chức năng trực tuyến

Kết quả đăng ký vắng thi

Thể hiện kết quả phê duyệt vắng thi có phép của sinh viên. Trong thời hạn 01 năm sinh viên tìm lịch thi ghép và nộp giấy đăng ký thi ghép qua email: vangthi-thighep@ueh.edu.vn.

Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

Thanh công cụ này chỉ được hoạt động trong thời gian đăng ký dự lễ theo thông báo từ Ban Đào tạo.

Đăng ký chuyên ngành

Thanh công cụ này chỉ được hoạt động khi có thông báo mở hệ thống từ Ban Đào tạo.

Khảo sát nhu cầu học môn tự chọn

Khảo sát có ý nghĩa thống kê để Trường có căn cứ mở lớp học phần, và thanh công cụ này chỉ được hoạt động khi có thông báo mở khảo sát từ Ban Đào tạo.

Khảo sát nhu cầu học

Vào khoảng thời gian từ tháng 01 đến 03 hàng năm, Trường mở hệ thống để sinh viên đăng ký nhu cầu học trong Học kỳ giữa. Khảo sát có ý nghĩa thống kê để Trường có căn cứ mở lớp học phần. Thanh công cụ này chỉ được hoạt động khi có thông báo mở khảo sát từ Ban Đào tạo.

Đăng ký song ngành (chức năng đang trong quá trình hoàn thiện)

Đăng ký học phần

Thanh công cụ này chỉ được hoạt động trong thời gian đăng ký học phần theo thông báo mỗi học kỳ từ Ban Đào tạo.

Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện theo thông báo mỗi đợt xét tốt nghiệp của Ban Đào tạo. 

Ý kiến – Thảo luận

Sinh viên có thể in danh sách lớp học mà mình có tham gia học hoặc tham gia nhận xét và thảo luận ý kiến cho từng lớp học phần.

Đánh giá điểm rèn luyện

Sinh viên có thể xem điểm rèn luyện theo cá nhân và theo lớp.

Ngoại trú sinh viên

Sinh viên cập nhật thông tin nơi ở hiện tại.

Liên hệ - góp ý

Sinh viên có thể liên hệ - góp ý đến các phòng/ban tại UEH.

Nộp chứng chỉ

Sinh viên cập nhật thông tin chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thỏa điều kiện xét chuyển điểm học phần tiếng Anh hoặc xét tốt nghiệp tại mục này theo thông báo từ Ban Đào tạo, đồng thời nộp bản sao theo thông báo trong thời gian quy định (nếu được yêu cầu nộp bản sao).

Tra cứu lịch thi

Sinh viên có thể tra cứu lịch thi tại website của Phòng Kế hoạch đào tạo và Khảo thí (https://khdtkt.ueh.edu.vn/).

Học bổng

Sinh viên có thể xem và đăng ký học bổng đang mở cũng như xem được học bổng đã đăng ký.

Giấy xác nhận – bảng điểm điện tử

Sinh viên có thể đăng ký dịch vụ hồ sơ điện tử có xác thực với với các loại giấy tờ sau:

  • Giấy xác nhận người học các bậc/hệ để bổ túc hồ sơ cá nhân;
  • Giấy xác nhận người học hoàn thành chương trình đào tạo;
  • Giấy xác nhận người học đang trả nợ học phần;
  • Bảng điểm học tập các Khóa/hệ bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh;
  • Giấy giới thiệu người học thực tập - Khảo sát thu thập dữ liệu;
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
  • Bảng điểm rèn luyện sinh viên;
  • Giấy xác nhận học bổng sinh viên.

Chi tiết thông tin mục “Giấy xác nhận – bảng điểm điện tử”, sinh viên xem tại link.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!