Danh mục

Tuyển sinh VB2 CQ

Thông báo

- UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 6 năm 2024 Link

    + Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh - VB2ĐHCQ Link

    + Thông báo tổ chức học ôn và thi chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh VB2ĐHCQ, đợt tháng 6/2024 Link

    + Thông báo Kết quả thi chuẩn tiếng Anh đầu vào đối với hệ VB2 Đại học, ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (Thi ngày 09/6/2024) Link

- UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 3 năm 2024 Link 

    + Thông báo tổ chức học ôn và thi chuẩn trình độ tiếng Anh đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh VB2ĐHCQ, đợt tháng 3/2024 Link

- UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 12 năm 2023 Link 

- UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 9 năm 2023 Link

- UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 6 năm 2023 Link

Câu hỏi 1: Chương trình và thời gian đào tạo của Văn bằng 2 ĐHCQ?
Chào bạn, chương trình đào tạo VB2 ĐHCQ được xây dựng trên cơ sở khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, có chú ý đến sự khác biệt trong hình thức đào tạo và đối tượng sinh viên;
Khoá học từ 05 - 06 học kỳ, bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp
Học các buổi trong tuần
Chi tiết bạn có thể tham khảo tại: https://ueh.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/van-bang-2-chinh-quy 

Câu hỏi 2: Thời gian thông báo tuyển sinh ?
Chào bạn, hàng năm, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức tuyển sinh 04 đợt và dự kiến thông báo vào:
- Đợt 1: tháng 01
- Đợt 2: tháng 03
- Đợt 3: tháng 06
- Đợt 4: tháng 09
Bạn theo dõi thông báo tuyển sinh tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ hoặc http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi

Câu hỏi 3: Điều kiện về Văn bằng khi xét tuyển Văn bằng 2 ĐHCQ?
Chào bạn, để xét tuyển Văn bằng 2 ĐHCQ tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, bạn cần có điều kiện về văn bằng:
- Đã có bằng tốt nghiệp Đại học hình thức đào tạo chính quy. 
- Trường hợp văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu hỏi 4: Thông tin liên hệ Bộ phận tư vấn và tuyển sinh Văn bằng 2?
Chào bạn, để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn, bạn vui lòng liên hệ Ban Đào tạo Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo phương thức liên hệ:
- Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: 028 6272 6965 – 028 2244 3156
- Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
- Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ 
Bạn cố gắng liên hệ trong giờ hành chính bạn nhé.

Câu hỏi 5: Học phí của VB2 ĐHCQ?
- Học phí theo học kỳ được xác định theo tổng số tín chỉ được đăng ký trong mỗi học kỳ nhân với mức học phí của 1 tín chỉ.
- Mức học phí của 1 tín chỉ được thông báo đầu mỗi học kỳ trên trang điện tử của Phòng Tài chính - Kế toán UEH (https://tckt.ueh.edu.vn)

Câu hỏi 6: Thời gian học trong ngày của Văn bằng 2 ĐHCQ?
Chào bạn, thời gian học như sau:
- Hình thức, địa điểm học: Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10).
- Sinh viên học tại các cơ sở của Trường.
Chi tiết bạn có thể tham khảo tại Website Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí UEH: https://khdtkt.ueh.edu.vn/
Trường hợp chương trình đào tạo thí sinh đăng ký có số lượng trúng tuyển không đủ theo quy định mở lớp, thí sinh sẽ được chọn một trong các hình thức sau:
- Đăng ký xét chuyển chương trình đào tạo (có mở lớp) phù hợp với điều kiện về văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng;
- Học ghép với sinh viên Đại học chính quy ban ngày;
Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký học ghép với sinh viên hệ ĐHCQ ban ngày nếu có nhu cầu.

Câu hỏi 7: Có một số môn học sinh viên đã học tại Văn bằng 1 thì có cần học lại tại UEH hay không?
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên theo học hệ VB2 ĐHCQ sẽ được thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn về việc thực hiện chuyển điểm các học phần tương đương đã tích lũy ở trình độ đào tạo trước đó.
- Đối với hệ Văn bằng 2 ĐHCQ: đối tượng là sinh viên đã học các học phần có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn các học phần trong chương trình đào tạo tại UEH.
- Là sinh viên đã học VB2 ĐHCQ tại Đại học Kinh tế TP. HCM (còn nợ học phần, nhưng hết thời gian đào tạo).

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!