Danh mục

Hướng dẫn sử dụng máy photocopy

Nằm trong các hoạt động hỗ trợ người học. UEH đã triển khai hệ thống photocopy, in ấn sử dụng thẻ sinh viên tích hợp cho người học tại các cơ sở học tập. Mỗi người học sẽ được sử dụng miễn phí 500 bản in/photocopy 1 mặt/người/năm (trang 2 mặt tính là 2 bản).

  

Ngoài ra nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn gia tăng hạn mức sử dụng, UEH cho phép người học đăng ký tăng hạn mức sử dụng hệ thống photocopy, in ấn có thu phí. Người học đăng ký theo gói, mỗi gói 100 bản in với giá 25.000đ/gói, thời gian sử dụng 12 tháng không giới hạn số gói đăng ký. Để đăng ký thêm hạn mức, người học tiến hành đăng ký trực tuyến tại cổng giao dịch điện tử UEH: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10051

Thông tin hướng dẫn sử dụng máy photocopy, in ấn xem tại: https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-su-dung-may-photocopy-4024

Thông báo gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống photocopy, in ấn có thu phí xem tại: https://dsa.ueh.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-gia-tang-han-muc-may-photocopy-in-an-ueh/ 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!