Danh mục

Chương trình Văn bằng 2 chính quy

Chương trình Văn bằng 2 chính quy đào tạo 13 Ngành gồm:

 1. Kinh tế

 1. Quản trị kinh doanh

 1. Kinh doanh quốc tế

 1. Kinh doanh thương mại

 1. Marketing

 1. ​Tài chính - Ngân hàng

 1. Kế toán

 1. ​Luật

 1. Thương mại điện tử

 1. Ngôn ngữ Anh

 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 1. Quản trị nhân lực

 1. Kỹ thuật phần mềm

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!