Danh mục

Chương trình Văn bằng 2 chính quy

Chương trình Văn bằng 2 chính quy đào tạo 13 Ngành gồm:

 1. Kinh tế

 1. Quản trị kinh doanh

 1. Kinh doanh quốc tế

 1. Kinh doanh thương mại

 1. Marketing

 1. ​Tài chính - Ngân hàng

 1. Kế toán

 1. ​Luật

 1. Thương mại điện tử

 1. Ngôn ngữ Anh

 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 1. Quản trị nhân lực

 1. Kỹ thuật phần mềm