Danh mục

Thủ tục nhập học VB2 CQ

Thí sinh tra cứu Kết quả xét tuyển tại Cổng tuyển sinh: Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 26.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023: Link

- Xem thông báo và hướng dẫn các bước đăng ký nhập học Văn bằng 2 – ĐHCQ tại: Link (Văn bằng 2 – ĐHCQ Khóa 26.1)