Danh mục

Thủ tục nhập học VB2 CQ

Thí sinh tra cứu Kết quả xét tuyển tại Cổng tuyển sinh: Link

- Hoạt động định hướng đầu khóa các Khóa K2024 VB1/TP3, K2024 VB2/TP3 Vừa làm vừa học và các Khóa K27.3 VB2, K29.3 LT Đại học chính quy Link

- Hoạt động Định hướng dành cho Tân sinh viên Khóa K2024 VB1/TP2, K2024 VB2/TP2 Vừa làm vừa học và các Khóa K27.2 VB2, K29.2 LT Đại học chính quy  Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 27.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023 Link

- Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 26.2 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2023: Link

- Xem thông báo và hướng dẫn các bước đăng ký nhập học Văn bằng 2 – ĐHCQ tại: Link (Văn bằng 2 – ĐHCQ Khóa 26.1)

- Thông báo danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 29.3 – LTĐHCQ, Khóa 27.3 – VB2ĐHCQ, tuyển sinh đợt tháng 6 năm 2024 Link
 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!