Danh mục

Đăng ký học phần VB2CQ

Mỗi giữa học kỳ, Ban Đào tạo sẽ thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo. Ban Đào tạo sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Ban Đào tạo mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

Xem thời khóa biểu, lớp học phần 

-Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website http://khdtkt.ueh.edu.vn 

- Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn Năm họcHọc kỳ

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/Hybrid learning/LMS/...) theo tuần.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học. 

Chuẩn bị

  • Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần tại website: 
    • daotao.ueh.edu.vn mục “Đăng ký học phần
    • hoặc https://student.ueh.edu.vn/ mục “Thông báo đăng ký và đóng học phí

TT

Học kỳ

Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký

Thời gian bắt đầu học

1

Đầu

Tháng 10

Tháng 01 năm sau

2

Cuối

Tháng 5

Tháng 8

  • Thời gian dự kiến thông báo kế hoạch đăng ký học phần
  • Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến (các lớp học phần dự kiến được mở trong học kỳ) tại website của phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn

Đăng ký học phần

Vào thời gian đăng ký học phần như lịch đã thông báo trên website, sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình tại student.ueh.edu.vn. Sinh viên tiến hành đăng ký học phần.

Bước 1: Sinh viên chọn mục “Đăng ký học phần

Bước 2: Sau khi chuyển đến trang đăng ký, sinh viên di chuyển đến cuối trang web và chọn mục “Đăng ký học phần

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm thực hiện chọn mục tương ứng.

                          Bước 3: Sinh viên đăng ký bằng cách chọn biểu tượng tại cột “Đăng ký lớp học phần” với từng môn tương ứng.

       1. Chọn lớp tại cột “Chọn

 2. Bấm “Đăng ký” để lưu dữ liệu

3. Bấm “Quay lại danh sách môn học” để tiếp tục đăng ký môn khác.

* Trường hợp sinh viên muốn xóa học phần đă đăng ký: chọn “Xóa đăng ký” với từng môn tương ứng trong “Danh sách học phần đăng ký thành công”.

Bước 4: Sinh viên chọn mục “In phiếu đóng tiền” để biết số học phí cần đóng. Sinh viên đóng học phí tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông – OCB hoặc cổng thanh toán điện tử Payment.ueh.edu.vn

Thông báo

- Đăng ký học phần: Link

HỌC KỲ ĐẦU 2024 

- Thông báo đăng ký học ghép với khóa 29.2-LTĐHCQ, khóa 27.2-VB2ĐHCQ (Học kỳ đầu 2024, Đăng ký bổ sung) Link

- THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, ĐỢT THI THÁNG 5 NĂM 2024 Link

 - THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC ÔN VÀ THI CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU RA, ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2024 Link

- Thông báo đăng ký học ghép với khóa 29.1-LTĐHCQ, khóa 27.1-VB2ĐHCQ (Học kỳ đầu 2024, Đăng ký bổ sung) Link

- Thông báo Thời Khóa biểu chính thức và Danh sách các lớp học phần hủy - Học kỳ đầu năm 2024 - Đại học chính quy Link

 - Thông báo Thời Khóa biểu chính thức và Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2024 - Đại học chính quy Liên thông Đại học chính quy Link

- Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ đầu - Năm 2024 Link

HỌC KỲ CUỐI 2024 

- Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí – Học kỳ cuối – Năm 2024: Link

- Kế hoạch Thực tập và xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2024 đối với sinh viên Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy: Link

- Thông báo đăng ký học ghép với khóa 29.3-LTĐHCQ, khóa 27.3-VB2ĐHCQ (Học kỳ cuối 2024, Đăng ký bổ sung) Link

- Danh sách các học phần hủy và Thời khóa biểu chính thức – Học kỳ cuối năm 2024 – Liên thông đại học chính quy; Văn bằng hai đại học chính quy Link

Các câu hỏi thường gặp

1. Đã qua thời gian đăng ký học phần, em muốn đăng ký bổ sung thì làm thế nào? Giờ em mới có điểm thi và không đạt thì em đăng ký học lại thì làm như thế nào ạ? Em muốn học cải thiện điểm thì làm sao?

Trả lời: Sau thời gian đăng ký học phần các em muốn đăng ký bổ sung thì điền mẫu "Giấy đề nghị đăng ký học phần" Link. Tùy trường hợp cụ thể, Ban Đào tạo sẽ hỗ trợ hoặc đăng ký vào đợt đăng ký học phần học kỳ tiếp theo. 

2. Em muốn đăng ký học môn này mà các khóa sau không còn học thì em phải làm sao?

Trả lời: Em tham khảo các môn học phần tương đương được thông báo trên website: https://student.ueh.edu.vn/, mục: trang chủ/ Thông tin môn học tương đương
 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!