Danh mục

Điểm thi VB2CQ

Mô tả ngắn gọn

Điểm thi bao gồm điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và điểm toàn bộ học phần mà sinh viên đạt được của từng môn học, khóa luận tốt nghiệp, điểm học kỳ doanh nghiệp…

Chi tiết: 

Điểm thi bao gồm điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và điểm toàn bộ học phần mà sinh viên đạt được của từng môn học, khóa luận tốt nghiệp, điểm học kỳ doanh nghiệp…

Các câu hỏi thường gặp

1. Em thi lâu rồi sao chưa có điểm thi?

Trả lời: Theo quy định của P.KHĐT-Khảo thí thì sau khi thi 20 ngày làm việc mới có điểm thi. Nếu sau thời gian trên mà chưa có điểm thi em liên hệ P.KHĐT-Khảo thí.

2. Điểm thi trên danh sách thi bị sai thì em phải làm sao?

Trả lời: Nếu sai điểm quá trình thì em liên hệ với giáo viên dạy của lớp em để được hỗ trợ. Còn sai điểm toàn bộ học phần em liên hệ P.KHĐT-Khảo thí để được hỗ trợ.

3. Điểm thi của em trong hệ thống khác với danh sách thi thì em liên hệ ai để điều chỉnh?

Trả lời: Bạn có thể gửi thư đến địa chỉ kqht@ueh.edu.vn hoặc liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng Đào tạo để điều chỉnh:

-Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143);

-Văn bằng 2 ĐHCQ: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142);

-Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141)

4. Em muốn phúc khảo điểm thi thì làm sao?

Trả lời: Em có thể đăng ký PK qua trang web thì nộp tiền trực tuyến tại: http://es.ueh.edu.vn/DichVu/Chitiet/8  

Hoặc đến trực tiếp P.KHĐT-KT (B1-12A01 Tầng 13 - CS B - 279 Nguyễn Tri Phương Q 10) có mẫu đơn sẳn phát cho người học điền thông tin và thu phí trực tiếp.

5.  Em đã học lại môn A ở học kỳ này và kết quả đã đạt, nhưng trong tài khoản vẫn để điểm cũ (điểm rớt)?

Trả lời: Tại tài khoản cá nhân (Portal), mục “Kết quả học tập” thể hiện kết quả các môn đã đăng ký học theo từng học kỳ tương ứng. Em kiểm tra lại điểm môn A tại học kỳ này, nếu kết quả sai hoặc chưa có (lưu ý về thời gian cập nhật điểm, câu hỏi số …..), bạn có thể gửi thư đến địa chỉ kqht@ueh.edu.vn hoặc liên hệ với chuyên viên quản lý kết quả học tập của phòng Đào tạo để điều chỉnh:

-Đại học chính quy: gặp thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143);

-Văn bằng 2 ĐHCQ: gặp cô Uyên (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 142);

-Liên thông ĐHCQ: gặp cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141).