Danh mục

Cấp giấy giới thiệu thực tập VB2CQ

Mô tả ngắn gọn: Giấy giới thiệu thực tập của trường cấp cho các sinh viên tới các công ty để thực tập và viết khóa luận.

Chi tiết:

Sinh viên chủ động in biểu mẫu giấy giới thiệu thực tập điện tử E-confirm từ Trang thông tin sinh viên, mục Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử.

Đối với trường hợp đơn vị thực tập yêu cầu có đóng dấu của trường. Sinh viên đăng ký thêm giấy xác nhận sinh viên có đóng dấu tròn của trường trên Cổng giao dịch điện tử UEH (Es.ueh.edu.vn) để nộp kèm chung với giấy giới thiệu thực tập điện tử E-confirm.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em chưa viết khóa luận (sinh viên năm 1,2,3) thì trường có cấp giấy giới thiệu để em đi thực tập, làm việc không?
Trả lời: Em có thể tự tải biểu mẫu giấy giới thiệu thực tập/thu tập số liệu điện tử trên Trang thông tin sinh viên.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!