Danh mục

Chuẩn đầu ra tiếng Anh các ngành/chuyên ngành VB2CQ

1. Các văn bằng, chứng chỉ được miễn thi:

            a) Văn bằng tốt nghiệp:

            - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo);

            - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh;

            b) Các loại chứng chỉ:

Sinh viên scan/chụp hình một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

Tổng điểm tối thiểu phải đạt áp dụng từ Văn bằng 2 - ĐHCQ Khóa 23.2 và Liên thông ĐHCQ Khóa 25.2 trở về trước

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

450

50

4.5

42

 

Tổng điểm tối thiểu phải đạt áp dụng từ Văn bằng 2 - ĐHCQ Khóa 24.1, 24.2, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2 và Liên thông ĐHCQ Khóa 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 28.1, 28.2, 28.3.

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

500

55

4.5

45

 

Tổng điểm tối thiểu phải đạt áp dụng từ Văn bằng 2 - ĐHCQ Khóa >=27.1 và Liên thông ĐHCQ Khóa >=29.1 (tuyển sinh năm 2024)

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

PTE

VPET

550

55

5.0

40

45

2. Thời hạn của chứng chỉ:

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp (trừ văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Pháp/Nga).

3. Cách thức nộp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ.

Vào trang Portal cá nhân;

  • Chọn “Nộp chứng chỉ ”, Click “ Thêm mới/điều chỉnh”;
  • Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp;
  • Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ nộp bên dưới;
  • Chọn đợt xét: 
  • Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi, ID chứng chỉ (nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number/Candidate ID/CMND/CCCD/Number (HSK3));
  • Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình:

+ Định dạng file: png hoặc jpg.

+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.

  • Nhấn “Lưu thông tin”;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

Lưu ý:

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong văn bằng/chứng chỉ đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp các văn bằng/chứng chỉ sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ;

- Các Thông báo liên quan của Ban Đào tạo 

      + Sinh viên theo dõi Thông báo nộp chứng chỉ trước mỗi đợt xét tốt nghiệp theo kế hoạch: Link

      + Sinh viên theo dõi Thông báo các đợt đăng ký học ôn và thi tiếng Anh đầu ra: Link

- Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ, đợt 2 năm 2024 Link

- Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra Khóa 24.1, 24.2-VB2ĐHCQ và Khóa 26.1, 26.2, 27.1-LTĐHCQ, đợt 2 năm 2024 Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!