Danh mục

Xếp hạng tốt nghiệp VB2CQ

Xếp hạng tốt nghiệp cho sinh viên được xem xét dựa trên thang điểm đánh giá và điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên khi tốt nghiệp.

Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có thời gian học chính thức tại trường vượt quá thời gian quy định theo kế hoạch.

-Có số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình đào tạo.

-Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

 

Thang điểm áp dụng từ K23.2 VB2 ĐHCQ trở về trước

Xếp loại

Thang điểm chính thức hệ 10

Thang điểm tham khảo

Thang điểm chữ

Thang điểm hệ 4

Đạt (tích lũy)

Xuất sắc

Từ 9,0 đến 10,0

A+

4,0

Giỏi

Từ 8,0 đến cận 9,0

A

3,5

Khá

Từ 7,0 đến cận 8,0

B+

3,0

TB khá

Từ 6,0 đến cận 7,0

B

2,5

Trung bình

Từ 5,0 đến cận 6,0

C

2,0

Không đạt

Yếu

Từ 4,0 đến cận 5,0

D+

1,5

Kém

Từ 3,0 đến cận 4,0

D

1,0

 

Từ 0,0 đến cận 3,0

F

0

              Thang điểm áp dụng từ K24.1 VB2 ĐHCQ trở về sau

Các thông báo liên quan 

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2024 (tháng 4/2024) Link

Các câu hỏi thường gặp

1. Trong trường hợp nào, xếp hạng trên văn bằng tốt nghiệp bị hạ bậc?

Trả lời: Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

-Có số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ toàn khoá;

-Đã bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo ở cấp trường trở lên.

2. Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp theo thông báo của Nhà trường, em chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo và đang chờ kết quả điểm. Em có thể đăng ký xét tốt nghiệp được không?

Trả lời: Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp, nếu em chưa tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo thì em chưa thể đăng ký xét tốt nghiệp. Sau khi đã tích lũy số tín chỉ trong chương trình đào tạo, em sẽ đăng ký xét tốt nghiệp đợt gần nhất.

3. Em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo, em có phải nộp đơn xét tốt nghiệp? Nếu có thì khi nào nộp? Thủ tục ra sao?

Trả lời: Em đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra thì trường sẽ tự động xét và công nhận tốt nghiệp cho các em vào các đợt xét tốt nghiệp của Trường. Thời gian xét tốt nghiệp, em theo dõi tại trang student.ueh.edu.vn, chọn mục “Thông báo” .

4. Lịch đăng ký xét tốt nghiệp thông báo ở đâu?  Khi nào?

Trả lời: Trong năm 2024 dự kiến sắp tới có các đợt xét tốt nghiệp trong tháng 3, 5, 9 và tháng 12.

Sinh viên vào trang https://student.ueh.edu.vn/https://student.ueh.edu.vn/;  chọn mục “Thông báo” để xem thông báo về các đợt xét tốt nghiệp trong năm của trường. 

5. Hạn chót nộp chứng chỉ tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

Trả lời: Trước mỗi đợt xét tốt nghiệp  01 tháng Ban Đào tạo sẽ có thông báo về các mốc thời gian nộp các chứng chỉ xét tốt nghiệp, sinh viên xem tại website: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.

6. Trên bằng tốt nghiệp có xếp hạng kết quả học tập không, có ghi tên chuyên ngành đào tạo không?

Trả lời:

K23.2 trở về trước: Trên bằng tốt nghiệp có xếp hạng kết quả học tập theo 5 mức: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá và trung bình.

K24.1 trở về sau: Trên bằng tốt nghiệp có xếp hạng kết quả học tập theo 4 mức: xuất sắc, giỏi, khá và trung bình.

Theo quy định hiện hành, chỉ ghi tên ngành đào tạo, không ghi chuyên ngành. Tên chuyên ngành đào tạo sẽ được ghi trong bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp, phụ lục văn bằng có đầy đủ các thông tin trên.
 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!