Danh mục

Khung đào tạo hàng năm VB2CQ

Mô tả: Khung thời gian đào tạo năm học hàng năm được phòng KHĐTKT ban hành chi tiết thời gian học, thi và nghỉ lễ trong năm.

Chi tiết:

1. Khung thời gian đào tạo hàng năm 

Khung thời gian đào tạo năm học hàng năm được phòng KHĐTKT ban hành chi tiết thời gian học, thi và nghỉ lễ trong năm cụ thể:  

Học kỳ 1, Năm học (Học kỳ cuối)

Học lý thuyết

Thi kết thúc học phần

Các ngày nghỉ: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nghỉ cuối năm: 

Học kỳ 2, Năm học (Học kỳ đầu)

Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch)

Nghỉ Tết Âm lịch

Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch)

Thi kết thúc học phần học kỳ đầu

Nghỉ giữa kỳ

Tuần sinh hoạt chuyên môn và giải quyết công việc nội bộ của đơn vị khối quản lý

Các ngày nghỉ: 

- Tết Dương lịch 01/01

- Giỗ Tổ Hùng Vương

- Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

- Lễ Quốc khánh 2/9 

Học kỳ giữa

- Học lý thuyết

- Thi kết thúc học phần học kỳ giữa

- Nghỉ giữa kỳ

Sinh viên cập nhật thông tin khung thời gian đào tạo hàng năm tại website Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (http://khdtkt.ueh.edu.vn), Mục Kế hoạch đào tạo.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!