Danh mục

Thi kết thúc học phần VB2CQ

Mô tả ngắn gọn: Lịch thi kết thúc của từng môn học sẽ được thông báo theo quy định của P.KHĐT-KT và portal của sinh viên theo từng môn học tương ứng

Chi tiết:

Lịch thi kết thúc của từng môn học sẽ được thông báo theo quy định của P.KHĐT-KT và portal của sinh viên theo từng môn học tương ứng.

-Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website http://khdtkt.ueh.edu.vn 

-Xem và kiểm tra lịch thi theo lớp học phần sinh viên đã đăng ký học: Sinh viên truy cập website https://student.ueh.edu.vn/ và đăng nhập tài khoản cá nhân portal sinh viên

 Sinh viên chọn mục “Lịch thi”,  với “Năm học” và “Học kỳ” tương ứng.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em muốn thay đổi lịch thi có được không?

Trả lời: Lịch thi trường lên cho cả môn học và lớp nên không hoãn lịch thi cho em. Tuy nhiên nếu em có lý do chính đáng thì em liên hệ P. Đào tạo để làm vắng thi và xin thi ghép.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!