Danh mục

Mở lớp học phần theo nhu cầu (ngoài kế hoạch) VB2CQ

Mô tả ngắn gọn:  Sinh viên có nhu cầu mở các lớp học phần ngoài kế hoạch của nhà trường. Sinh viên tập hợp các bạn có cùng nhu cầu để tiến hành đăng ký. Khi đủ số lượng mở lớp, phòng Tổng hợp nhận giấy đề nghị, trao đổi với các phòng chức năng và mở lớp học phần bổ sung.

Chi tiết:

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên 

Quy mô tối thiểu: 30 sinh viên đăng ký và đóng học phí

Hình thức đăng ký mở lớp: Gửi Giấy đề nghị mở lớp học phần theo mẫu về Ban Đào tạo

Giấy đề nghị mở lớp: Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!