Danh mục

Cấp bảng điểm - PHVL

Sinh viên và cựu sinh viên muốn cấp bảng điểm (Giấy chứng nhận kết quả học tập) các môn học mà mình đã học trong quá trình học tập tại trường

Chi tiết:

Quy trình cấp bảng điểm – Giấy chứng nhận kết quả học tập

Sinh viên đăng ký cấp bản điểm tại Phòng Đào tạo và đóng phí tại Phòng Tài chính kế toán (PHVL)

Các câu hỏi thường gặp:

1. Em muốn lấy bảng điểm hệ 4 có được không?

Trả lời: Hiện nay trường đánh gia điểm sinh viên theo hệ 10 nên không cung cấp bằng điểm hệ 4 cho em được. Tuy nhiên trên mỗi bảng điểm, trường có bảng quy đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4, điểm chữ.

2. Điểm trung bình của em bị tính sai trong Giấy chứng nhận kết quả học tập, em phải điều chỉnh thế nào?

Trả lời: Em mang Giấy chứng nhận kết quả học tập đến Phòng Đào tạo (PHVL) để được giải quyết.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!