Danh mục

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển - UEH Phân hiệu Vĩnh Long

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh K50, Đại học chính quy năm 2024 (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)-Click here

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh K49, Đại học chính quy năm 2023 (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)-Click here

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh K48, Đại học chính quy năm 2022 (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)-Click here

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh K47, Đại học chính quy năm 2021 (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)-Click here

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh K46, Đại học chính quy năm 2020 (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)-Click here

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!