Danh mục

Thi kết thúc học phần - PHVL

Mô tả ngắn gọn: Lịch thi kết thúc của từng môn học sẽ được thông báo theo quy định của P.KHĐTKT và portal của sinh viên theo từng môn học tương ứng

Chi tiết:

Lịch thi kết thúc của từng môn học sẽ được thông báo theo quy định của P.KHĐTKT và portal của sinh viên theo từng môn học tương ứng.

Xem thời lịch thi 

-Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website http://khdtkt.ueh.edu.vn 

-Xem và kiểm tra lịch thi theo lớp học phần sinh viên đã đăng ký học: Sinh viên truy cập website https://student.ueh.edu.vn/ và đăng nhập tài khoản cá nhân portal sinh viên

 Sinh viên chọn mục “Lịch thi”,  với “Năm học” và “Học kỳ” tương ứng.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em đã học xong môn học rồi mà chưa thấy có lịch thi?

Trả lời: Em liên hệ Phòng Đào tạo (PHVL) để được tư vấn rõ hơn.

2. Em muốn thay đổi lịch thi có được không?

Trả lời: Lịch thi trường lên cho cả môn học và lớp nên không hoãn lịch thi cho em. Tuy nhiên nếu em có lý do chính đáng thì em liên hệ Phòng Đào tạo (PHVL) để làm vắng thi và xin thi ghép.

3. Em bị trùng lịch thi thì phải làm sao?

Trả lời: Em liên hệPhòng Đào tạo (PHVL) để làm vắng thi 1 môn và xin thi ghép.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!